Използваме технология за cookie. Cookies
ни позволява да ви предоставяме актуална информация за вашите предпочитания и гарантира правилното функциониране на уебсайта. Можете да блокирате cookie в настройките на браузъра си, но тогава няма да можете да взаимодействате правилно с нашия уебсайт.
„ТОН ОП ДУ“ ЕООД е основана от Витко Витков. Опитът му в областта на доставките на оборудване и машини за селскостопанските предприятия, сервизното обслужване на комплексно оборудване, както и доставките и продажбите на текстил, е в основата на нов програмен продукт - TONOP.

Относно ТОН ОП

Дропшипинг за вашия бизнес
Цифровата трансформация на предприятието се превърна в необходима и задължителна стъпка. Без нея успешното функциониране на силно конкурентния пазар е трудно, а скоро ще бъде и невъзможно.
TONOP предлага модерни технологии за сътрудничество в областта на дропшипинга. Можем да намерим купувачи за вашите продукти чрез цифрови инструменти за снабдяване, да направим презентации на заинтересовани клиенти, да започнем преговори и да посредничим при сключването на сделката. Или пък можем да намерим подходящия продукт за вашите нужди, да проведем пазарно проучване, да проверим репутацията на производителя, да договорим покупката и да гарантираме оптимизирането на финансовите транзакции.
За тази цел използваме цифрови инструменти в областта на снабдяването, маркетинга, продажбите, преговорите и др.
Регистрирайки се в нашата програма за индивидуални тарифи, ще получите достъп до цифрови инструменти за продажба на вашите продукти в големи обеми. Подайте своите заявки сега и получете нови възможности за бизнеса си.
Продажби
TONOP улеснява симулирането на процеса на продажби, независимо дали процесът е установен или бизнесът започва от нулата. Програмата ви позволява да добавяте, редактирате и изтривате стъпки и свойства на транзакциите директно от запис на контакт или компания без помощта на ИТ специалисти. Вече не се налага потребителят да губи време за ръчно въвеждане на данни, по-голямата част от информацията се попълва автоматично.
Продуктът оптимизира целия процес на продажби чрез точно определяне на приоритетите на задачите. Когато потребителят актуализира данни (текуща наличност, продажби за текущия период, информация за доставчика и т.н.), TONOP незабавно преизчислява и актуализира плана за поръчки, състоянието на наличностите, изчислява възможните разходи и избира правилния продукт. Очакваното търсене се изчислява въз основа на прогнози, които се създават на базата на историята на продажбите.
Маркетинг
TONOP измерва ефективността на всички маркетингови кампании с помощта на вградени анализи, отчети и информационни табла. Изчислява търсенето на нови или допълнителни продуктови категории, продуктови линии и анализира данните за продуктите на избрания пазар.
Позволява ви да проследявате и съхранявате информация за пълния жизнен цикъл на един клиент - от анонимен посетител до лоялен клиент, да анализирате конкурентната среда по специални критерии за оценка на репутацията и качеството.
Облачната версия на програмата е разширена с данни за транзакциите, които се извършват на световните пазари. Възможно е да се получи информация за това кой е бъдещият контрагент, дали бизнесът му е легитимен, колко конкурентни са цените му, дали стоките са налични, дали предоставя гаранции и сертификати.
Използва вградени двупосочни връзки за импортиране на данни и връзки със SQL-запитване за експортиране на данни.
Планиране
TONOP изготвя прогнози въз основа на статистически данни, история на продажбите, информация за недостиг на продукти и предстоящи промоции. TONOP генерира планове за търсенето и приходите. Прогнозата може да се коригира ръчно чрез различни методи.
Процесите на планиране се управляват от избраната в софтуера стратегия със зададени параметри на цикъла на поръчката за всеки артикул. Когато потребителят актуализира данни (наличност, продажби, доставчици), TONOP преизчислява всички данни и дава нови препоръки за възможни сделки.
Дропшипингът е най-популярната търговска област в света. Постоянният растеж на директния пазар обяснява популярността на този бизнес модел. Дропшипърът не се нуждае от склад, в който да се съхраняват стоките, нито от помещение под наем за офлайн магазин.

За да стартирате бизнеса, е достатъчно да регистрирате име на домейн за уебсайт или онлайн магазин, да създадете пазар и да платите за хостинг. Алгоритъмът на дропшипинга е достъпен и прост: купувачът поръчва продукт на уебсайта на продавача (дропшипъра), плаща за него, дропшипингът получава парите, прехвърля ги на доставчика, който изпраща стоките и издава съответните документи. Доходът на дропшипъра е разликата между цената на доставчика и стойността на продукта, който той рекламира в своя онлайн магазин.
Нашите контакти
Имате ли някакви въпроси? Изпратете ни заявка чрез този формуляр!
„ТОН ОП ДУ“ ЕООД Адрес: ул. Борба 8, 4003 Пловдив, България
Поща: info@tonop.bg
© 2023 - 2024 "TON OP DOO LTD".
Всички права запазени.
Политика за поверителност
Публична оферта