Използваме технология за cookie. Cookies
ни позволява да ви предоставяме актуална информация за вашите предпочитания и гарантира правилното функциониране на уебсайта. Можете да блокирате cookie в настройките на браузъра си, но тогава няма да можете да взаимодействате правилно с нашия уебсайт.

Лична зона

Възможности за растеж на вашия бизнес с модерни дигитални технологии.
TONOP осигурява успешна цифрова трансформация на всички бизнес процеси за ефективна работа на всички отдели и подразделения на предприятието.
Ще можете да достигнете ново ниво на обслужване и да увеличите продажбите си няколко пъти. Систематичният подход към извличането на информация, работата с транзакции и преговорите с клиенти ще позволи на производителя да достигне ново ниво. Можем да действаме и като посредници в големи сделки.
Попълнете регистрационния формуляр на TONOP и получете достъп до цифрова трансформация, която ще изведе бизнеса ви на следващото ниво. Нашите мениджъри ще получат информация за вашата компания и ще могат да направят персонализиран избор на инструменти, които ще ви позволят да работите на международно ниво.
Нашите контакти
Имате ли някакви въпроси? Изпратете ни заявка чрез този формуляр!
„ТОН ОП ДУ“ ЕООД Адрес: ул. Борба 8, 4003 Пловдив, България
Поща: info@tonop.bg
© 2023 - 2024 "TON OP DOO LTD".
Всички права запазени.
Политика за поверителност
Публична оферта