Използваме технология за cookie. Cookies
ни позволява да ви предоставяме актуална информация за вашите предпочитания и гарантира правилното функциониране на уебсайта. Можете да блокирате cookie в настройките на браузъра си, но тогава няма да можете да взаимодействате правилно с нашия уебсайт.

Маркетинг на поколенията

Маркетингът на поколенията е промотиране на продукти на целева аудитория, която е сегментирана и насочена въз основа на сходните нужди и интереси на определено поколение.

Маркетинговата стратегия на поколенията, разбира се, не може да бъде единственият и основен критерий за сегментиране на аудиторията. Традиционните фактори за сегментиране - география, доходи, интереси и потребителско поведение - остават ключови атрибути на успешното персонализирано таргетиране. Но тя играе важна роля при разработването на маркетинговите планове, тъй като всяка възрастова група получава информация от различни канали и източници.
Опитите да се достигне едновременно до потенциални клиенти от различни възрасти с една реклама или промоция най-често завършват с източване на бюджета. Как ефективно да се насочите към всяко поколение? Вземете предвид предпочитанията, учебните навици и определете нуждите. Да не забравяме, че теорията за поколенията не отчита индивидуалността на всеки човек.
Мълчаливото поколение
Година на раждане: преди 1945 г.

"Мълчаливото поколение" е най-възрастното поколение, което е на възраст над 70 години. Тази аудитория цени стабилността, семейството, своята общност и търси продукти и услуги, които улесняват живота им. За тях е важно да бъдат уважавани.

Маркетингови стратегии: телевизия, печат, радио и директна поща като пощенски картички, бюлетини и листовки. Просто, лесно за разбиране съдържание и изображения, подходящи за възрастовата група.
Бебешки бум
Години на раждане: 1946-1964 г.

Бейби бумърите са живели през по-голямата част от живота си без съвременни технологии, но сега активно използват социалните медии, мобилните устройства и пазаруват онлайн.

Маркетингови стратегии: социални медии, целенасочена реклама, традиционни канали (вестници, радио и телевизия), програми за лоялност, насочени към пазаруване в магазините и лично общуване.

Поколение Х
Години на раждане: 1965-1976 г.

Поколението Х е най-малкото поколение. Те са предпазливи с парите и скептични към марките, но много внимателни към отзивите от други потребители. Лесно приемат промените в технологиите и джаджите.

Маркетингови стратегии: традиционна реклама, програми за лоялност, електронна поща, социален маркетинг, отстъпки, безплатни подаръци и купони.

Millennials
Години на раждане: 1977-1995

Милениалите, или поколението Y, са израснали в света на модерните технологии. Те са най-многобройното поколение, което разчита на съдържанието, създавано от потребителите, и цени рекламата от уста на уста. Най-често ниската цена на стоките и тяхното качество, а не промоционалните намаления на цените, са решаващият фактор при избора им. Реагират на: марки, които подкрепят социални и екологични каузи, маркетинг, в социалните медии, четене на отзиви.

Маркетингови стратегии: многоканално съдържание, генерирано от потребителите, маркетинг на влиятелните личности, маркетинг в социалните медии и маркетинг на съдържанието.

Поколение Z
Години на раждане: 1996-2012 г.

Поколението Z е най-разнообразното и най-технологично ориентираното. Те разполагат с голяма покупателна способност. Поколението Z цени финансовата стабилност и се доверява на отзиви и препоръки в социалните медии повече от всяко друго поколение. Поколението Z е почти безразлично към програмите за лоялност, въпреки че винаги търси начини да спести пари. Те обичат кратките видеоклипове и приложенията за смартфони.

Маркетингови стратегии: маркетинг на влиятелни личности, ревюта, видеоклипове, TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, мобилно участие и продажби и реклама в социалните медии.

Поколение Alpha
Години на раждане: от 2013 г. до сега

Това е най-младото поколение и следващото поколение потребители. Повечето представители на поколението Алфа имат таблети и социалните медии са постоянно присъствие в живота им. Поколението Алфа оказва голямо влияние върху покупателните навици на своите родители, особено когато става въпрос за храни и напитки.

Маркетингови стратегии: на този етап маркетолозите трябва да вземат предвид ценностите на родителите и да повлияят на Алфа-развитието, като използват социалните медии и видеомаркетинга.

Всяко поколение има свои собствени отличителни характеристики. Това, което интересува и докосва едни, може да не предизвика реакция у други. TON OP doo ltd разработва рекламни кампании, като сегментира целевите аудитории не само въз основа на стандартен набор от данни (географско положение, доходи, интереси и поведение), но и въз основа на поколенческия маркетинг. Ние създаваме персонализирана и ангажираща реклама за всяка целева аудитория. Проучваме предпочитанията и поведението на различните поколения, използваме подходящи комуникационни канали и създаваме автентично съдържание.
Нашите контакти
Имате ли някакви въпроси? Изпратете ни заявка чрез този формуляр!
„ТОН ОП ДУ“ ЕООД Адрес: ул. Борба 8, 4003 Пловдив, България
Поща: info@tonop.bg
© 2023 - 2024 "TON OP DOO LTD".
Всички права запазени.
Политика за поверителност
Публична оферта