Използваме технология за cookie. Cookies
ни позволява да ви предоставяме актуална информация за вашите предпочитания и гарантира правилното функциониране на уебсайта. Можете да блокирате cookie в настройките на браузъра си, но тогава няма да можете да взаимодействате правилно с нашия уебсайт.

Синхромаркетинг: причини и стратегии за изравняване на търсенето

Нередовното търсене създава големи проблеми за бизнеса. Какво да правим, ако "промотиран" продукт или услуга, в чието популяризиране са инвестирани средства, се търси само през определен сезон? Тези въпроси тревожат както производителите на стоки и доставчиците на услуги, така и тези, които продават тези стоки или услуги.

Ако търсенето е голямо в пиковия период, но извън сезона сте готови да затворите фирмата, тогава преразпределението на ресурсите и клиентите може да е изходът. Трябва да синхронизирате търсенето - да адаптирате дейностите си към пазара.

Търсенето не е статично, то се променя, често непредсказуемо и хаотично. В такава ситуация традиционните маркетингови стратегии може да не работят. Синхромаркетингът или синхронизирането на процесите и комуникациите на предприятието ви позволява да работите в условията на много бързо променящ се пазар (понякога това може да се случи в рамките на един ден). Синхромаркетингът решава проблема с неравномерното търсене на даден продукт.
Рязко влизане на конкурент
Нов конкурент може драстично да промени баланса на силите на пазара. В такава ситуация компаниите използват синхромаркетинг, за да запазят позициите си и да минимизират загубите. Например може да изпробвате нови промоции, да подобрите обслужването на клиентите или да промените системата за ценообразуване, за да запазите конкурентоспособността си. Предложете ексклузивни онлайн отстъпки, като използвате промоция чрез своите социални медии и брандиран уебсайт.

Сезонни колебания в търсенето
Компаниите, чиито продукти или услуги зависят от сезона, трябва да адаптират маркетинговите си стратегии, за да се приспособят към търсенето. Това е особено вярно за производителите на облекло, спортно оборудване, селскостопански продукти и туристическите компании. Синхромаркетингът може да изглади колебанията, като се фокусира върху извънсезонни промоции или допълнителни продуктови предложения.

Променящи се вкусове на целевата аудитория
Синхромаркетингът ви позволява да реагирате бързо на промените, като въвеждате нови продукти или коригирате съществуващите продуктови гами. За да се справи с колебанията в търсенето на продукти, продавачът може да предложи на клиентите атрактивни отстъпки, разсрочено плащане, програми за лоялност или безплатни допълнителни продукти. Това стимулира активността на клиентите извън сезона.
Неправилно ценообразуване
Неправилната ценова стратегия може да доведе до спад в продажбите. Синхромаркетингът помага да се коригират цените. Това се прави чрез спешен анализ на пазара, за да се определи оптималната и приемлива ценова политика. Въведете временни отстъпки и промоции, за да коригирате търсенето.

Не се страхувайте да коригирате цените: повишавайте ги в периоди на високо търсене и ги намалявайте, като по този начин мотивирате към спешна покупка. В този случай е препоръчително да промените продуктовата гама и да добавите стоки, за които търсенето е по-редовно.
Нередовното търсене може да засегне малките компании, които не разполагат с ресурси за разширяване на продуктовата си гама. В този случай помага бизнес моделът на дропшипинг. Дропшипингът не се нуждае от склад, не е необходимо да замразява средства и да инвестира в стоки. Доставчикът събира, опакова и доставя стоките, а дропшипърът прави поръчка и продава стоките.

Външни непредсказуеми събития
Принципите на синхромаркетинга помогнаха на предприятията да се справят с глобалните промени в поведението и търсенето на потребителите по време на пандемията COVID-19. Компаниите трябваше бързо да се адаптират към новите реалности - те започнаха активно да използват онлайн канали за продажби и маркетинг. Ресторантите и кафенетата предлагаха услуги за доставка и безконтактни услуги. Магазините за търговия на дребно преминаха към онлайн продажби.

Природните бедствия (урагани, земетресения, наводнения и горски пожари) могат внезапно да променят търсенето на определени стоки и услуги. В такива ситуации например строителните компании и производителите на строителни материали адаптират своите бизнес процеси, приспособявайки се към повишеното търсене. Търсенето спада, когато има политическа нестабилност или промени в международните отношения. Във всички тези ситуации е спешно да се преструктурира и пренастрои бизнесът, като се използват синхронизирани маркетингови тактики.

Седем тактики на синхромаркетинга
Как да се справим с непостоянното търсене? За да се компенсират колебанията, е важно правилно да се оформят и да се определят сроковете на отстъпките, така че продажбата на даден продукт да помогне за справяне с проблема, а не да се превърне в допълнителна загуба за компанията.

Синхромаркетингът работи добре при:
1. Сезонни отстъпки извън сезона за увеличаване на продажбите.
2. Ограничени по време оферти, специални промоции за кратък период от време.
3. Програми за лоялност, насърчаващи повторните покупки за награди.
4. Пакетни оферти, предлагане на стоки на по-ниска цена в периоди на слабо търсене.
5. Маркетинг, основан на събития, обвързване на промоциите със събития или празници с цел стимулиране на търсенето.
6. Предпродажбено дисконтиране, регулиращо сезонното търсене.
7. Автоматизацията на процесите помага за управление на притока на клиенти и стабилизиране на продажбите. Инструментите на TONOP помагат да се опрости максимално процесът на взаимодействие с УО. Като анализира данните за продажбите и пазарните тенденции, TON OP doo ltd изчислява периодите на високо и ниско търсене. При планиране на асортимента TON OP синхронизира данните и определя кои продукти се търсят през различните сезони.
Нашите контакти
Имате ли някакви въпроси? Изпратете ни заявка чрез този формуляр!
„ТОН ОП ДУ“ ЕООД Адрес: ул. Борба 8, 4003 Пловдив, България
Поща: info@tonop.bg
© 2023 - 2024 "TON OP DOO LTD".
Всички права запазени.
Политика за поверителност
Публична оферта