Използваме технология за cookie. Cookies
ни позволява да ви предоставяме актуална информация за вашите предпочитания и гарантира правилното функциониране на уебсайта. Можете да блокирате cookie в настройките на браузъра си, но тогава няма да можете да взаимодействате правилно с нашия уебсайт.

Dropshipping - инструмент за тестване на търсенето

Пазарът на директни доставки до потребителя ще продължи да расте стабилно през следващите 5 години. Това означава, че дропшипингът ще продължи да бъде популярен като прост и достъпен онлайн бизнес модел. Търговците на дребно и дистрибуторите използват дропшипинг, за да разширят асортимента си и да тестват търсенето, като купуват малки пробни партиди стоки.

Тестването на търсенето помага на предприятията да вземат информирани решения относно паричните потоци, разпределението на ресурсите и разходите за маркетинг.

Чрез постоянно експериментиране и наблюдение на действията на конкурентите и правилно определяне на тенденциите може да се определи цяла група продукти, за които вече има или се предвижда да има повишено търсене. Необходимо е да се вземе предвид сезонността и да се подготвят продажбите на сезонни стоки поне един месец предварително.
Прогнозиране
Търговците на дребно обикновено прогнозират търсенето въз основа на опита, историята на продажбите, предпочитанията към тенденциите и сезонността. Този подход дава възможност за ефективни вериги за доставки. След като тества търсенето, търговецът на дребно взема окончателно решение дали да купува на едро, или да продължи с дропшипинг.

При дропшипинга е възможно да се продава, като се адаптира към "ситуацията" на пазара, или да се създаде търсене чрез промотиране и рекламиране на продукта, чието търсене трябва да бъде генерирано. С други думи, понякога творческите решения се превръщат в продукти с добавена стойност.
TON OP doo ltd предлага висококачествени, мощни инструменти за ефективно планиране на търсенето, които помагат на производителите, търговците на дребно и дистрибуторите да изчислят икономическата жизнеспособност на дадена сделка и да планират приходите.

Събиране на данни
Минималното количество данни, необходими за ефективно планиране на търсенето, е информация за сделките и продажбите през последните 3 години. Това дава представа за това кои продукти са сезонни и кои са ситуативни и случайни. С инструментите на TON OP doo ltd е доста лесно да се импортира история на продажбите от електронни таблици, бази данни, ERP или счетоводни системи.

Планиране на търсенето
Планирането на търсенето анализира получените данни и решава от кой доставчик и какво количество продукт да закупи. Услугите на Tonop позволяват непрекъснат анализ на търсенето и резултатите от продажбите.

Планиране на доставките
По време на тази фаза разработвате план за работа с доставчиците си, планирате логистиката на доставките, изчислявате бюджета си и прогнозирате приходите си. Въз основа на тези данни се взема окончателно решение дали да се продължи или не и се отчитат ключовите показатели за ефективност.

Маржиналност
Когато тествате търсенето, не забравяйте да изчислите маржовете на продуктите. С приходи, по-малки от 30%, сътрудничеството няма да е печелившо.

Поръчки за директна доставка
Проучете търсенето на определени стоки, като анализирате броя на заявките в търсачките. След това започнете да търсите доставчици, от които можете да купувате висококачествени стоки. За дропшипъра е важно стоките, доставяни от името на вашия магазин и марка, да са с високо качество, да имат сертификати и гаранции. Вашият клиент трябва да се превърне във ваш лоялен клиент, а за да стане това, той трябва да получава не само висококачествени стоки, но и качествено обслужване. При поръчките с директна доставка доставчиците трябва да са готови за повече поръчки и количества на доставките.

Инструменти на TON OP doo ltd
Ако изберете тактики за генериране на търсене, които не реагират на поведението на клиентите, а го направляват, можете да мотивирате клиентите да купуват с подходящи маркетингови кампании, промоции и специални оферти. Тогава планирането на търсенето е по-лесно, можете да действате мигновено и ефективно. Инструментите на TON OP doo ltd опростяват процесите на тестване с точното си приоритизиране на задачите, които трябва да се изпълнят.

Тестването на търсенето значително подобрява точността на бизнес планирането, като позволява на търговците на дребно ефективно да управляват своите продуктови предложения, нива на запасите и логистични решения, което значително увеличава печалбите.
Нашите контакти
Имате ли някакви въпроси? Изпратете ни заявка чрез този формуляр!
„ТОН ОП ДУ“ ЕООД Адрес: ул. Борба 8, 4003 Пловдив, България
Поща: info@tonop.bg
© 2023 - 2024 "TON OP DOO LTD".
Всички права запазени.
Политика за поверителност
Публична оферта