Използваме технология за cookie. Cookies
ни позволява да ви предоставяме актуална информация за вашите предпочитания и гарантира правилното функциониране на уебсайта. Можете да блокирате cookie в настройките на браузъра си, но тогава няма да можете да взаимодействате правилно с нашия уебсайт.

KPIS. Показатели за развитие на бизнеса

"Бизнесът е в застой. В застой. Няма загуби. Няма развитие. Какви показатели са важни за бизнеса? Как можем да ги проследим по-добре? Как да реагираме на промените, на успехите и провалите?"

Приходите са важен показател за развитието на всеки бизнес. Важен е, но не е достатъчен. Подходът, основан на данни, ви позволява да проследявате ключови показатели за развитие на бизнеса и ви помага да оптимизирате процесите на продажби. Във всеки бизнес, дори и в малкия, можете да контролирате само това, което можете да измерите.
Потенциална възвръщаемост на инвестициите
Потенциалната възвръщаемост на инвестициите (Potential ROI) за онлайн магазин помага да се оцени ефективността на определена стратегия за промотиране. Тя дава представа за това какъв вид реклама, от какъв източник (уебсайт, социални мрежи, целева реклама и т.н.) или коя рекламна кампания е донесла най-голям резултат.

Потенциална възвръщаемост на инвестициите = (печалба - разходи) / разходи x 100%,
където печалбата е доходът, получен от инвестицията (напр. приходи от продажби), разходите са разходите за маркетингови кампании, реклама и промоция

За онлайн магазин потенциалната възвръщаемост на инвестициите може да се изчисли за конкретна маркетингова кампания или стратегия, както и за общата инвестиция в маркетинг и развитие на бизнеса.

Степен на завършване на срещите (метрика за завършване на срещите)
Това е процентът на завършените действия или стъпки в процеса на покупка. Тъй като в света на продажбите и бизнеса всичко е светкавично, всяко действие и решение трябва да има смисъл. По-лесно е да се проследяват метрики като: 1:
  • Брой на потребителите, които са завършили процеса на въвеждане в системата (напр. създали са акаунт)
  • Процент на платените и потвърдени поръчки
Брой нови записи в CRM
Чрез проследяване на броя на новите записи в CRM или на контактите, добавени към базата данни на онлайн магазина, можете да прецените кои промоционални или маркетингови дейности са довели най-много нови или са върнали стари клиенти. Това могат да бъдат данни от: акаунти, новосъздадени клиентски карти, абонати на електронни бюлетини.
  • Ключов показател за развитието на бизнеса - ръст в броя на клиентите и потенциалните клиенти
  • Позволява ви да оцените доколко успешни са били вашите маркетингови и рекламни кампании за привличане на нови клиенти и генериране на потенциални клиенти.

Софтуерното решение TONOP използва данните от CRM (профили, данни за печалбата, използвани технологии) и генерира система от показатели за оценка на ключовите показатели за ефективност.
Разходи за привличане на клиенти (Разходи за привличане на клиенти)
CAC (Cost of Customer Acquisition) за онлайн магазин е сумата, която струва привличането на нови клиенти и връщането на старите.

Това са разходите, свързани с маркетингови кампании, реклама, популяризиране на: 1) уебсайт, 2) търсачки, 3) контекстна реклама, 4) имейл бюлетини, 5) маркетинг на съдържанието, 6) SMM, 7) таргетирана реклама, 8) маркетинг на влиянието. За да се разбере кой канал е най-ефективен, CAC се изчислява поотделно за всеки канал. Познавайки CAC, магазинът може да реши върху кои маркетингови канали да се съсредоточи, за да увеличи максимално привличането на клиенти при най-ниски разходи.

CAC = общи разходи за маркетинг и продажби / брой нови клиенти

Проследяване на CAC:
  • Позволява ви да определите колко време и ресурси са необходими, за да се възвърнат инвестициите ви в маркетинг и придобиване на нови клиенти.
  • CAC служи като показател за "качеството на клиентите" и ефективността на канала за популяризиране: високият CAC може да показва по-ниско качество на трафика.

Коефициент на конверсия на клиентите
Важно е да следите колко от вашите потенциални клиенти са направили покупки и са се превърнали в клиенти. Коефициентът на конвертиране на клиенти е показател, който отразява процентното съотношение между броя на посетителите на онлайн магазина, които са направили покупка, и общия брой посетители за определен период от време на различни етапи от фунията на продажбите.

Коефициент на конверсия = (брой покупки / общ брой посетители) x 100%

Високият коефициент на конверсия показва, че магазинът работи ефективно и привличате правилната аудитория. Ниският коефициент на преобразуване на потенциални клиенти може да показва проблеми във вашия цикъл на маркетинг и продажби. Познавайки своя коефициент на преобразуване, онлайн магазинът може да предвиди бъдещите си продажби и приходи.

Ако разходите за привличане на клиенти са високи в сравнение с тяхната стойност през целия живот, може би е време да преосмислите стратегията си. Платформата на TON OP doo ltd ви помага да оптимизирате процесите, да увеличите производителността и да изведете бизнеса си на следващото ниво.
Нашите контакти
Имате ли някакви въпроси? Изпратете ни заявка чрез този формуляр!
„ТОН ОП ДУ“ ЕООД Адрес: ул. Борба 8, 4003 Пловдив, България
Поща: info@tonop.bg
© 2023 - 2024 "TON OP DOO LTD".
Всички права запазени.
Политика за поверителност
Публична оферта